İHALELER

4. Bölge Marmaris Milli Parkı İçmeler Koyu-Pamucak Mevkii Onaylı İmar Planı ve Kıyı Kanununa Göre Plaj Aktivitelerine Yönelik Yapı ve Tesislerin Yapılıp İşletilmesi

28 Aralık 2017
Marmaris Milli Parkı İçmeler Koyu-Pamucak Mevkii 02-03-04 No’ lu Alanların Onaylı İmar Planı ve Kıyı Kanununa Göre Plaj Aktivitelerine Yönelik Yapı ve Tesislerin Yapılıp İşletilmesi İşi; 27/12/2017 tarihinde Çarşamba günü 02 No lu Alan Saat 10:00’ da, 03 No lu Alan Saat 13:30 da, 04 No lu Alan Saat 16:00’ da “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29 uncu maddelerine göre KAPALI TEKLİF USULÜ" ile muhammen bedel (bir yıllık bedel) üzerinden artırımla ihale edilecektir.İhaleye gitmek için tıklayınız...