İHALELER

12. Bölge Artvin Şube Müdürlüğü Şavşat Karagöl-Sahara Milli Parkı Karagöl Bölümü İşletmeciliği İşi İhale İlanı

08 Aralık 2017
Şavşat Karagöl-Sahara Milli Parkı Karagöl Bölümü İşletmeciliği işi 19/12/2017 tarihinde Salı günü, Saat 13:30’da, “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca, aynı kanunda 5577 sayılı kanunla 25/01/2007 tarihinde yapılan değişiklik doğrultusunda ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29 (a) maddelerine göre KAPALI TEKLİF USULÜ" ile ihale edilecektir. 


İhaleye gitmek için tıklayınız...