İHALELER

6. Bölge Müd Burdur Kızıldağ Milli Parkı Harita Hazırlanması İşi...

19 Temmuz 2017

Kızıldağ Milli Parkı’nda 33,2 Hektar Alana Ait 1/1000 Ölçekli ve 1/5000 Ölçekli Eş Yükseklik Eğrili Hâlihazır Haritalar ve Aynı Alan İçinde 15 Hektarlık Ağaç Bulunan Alanın 1/500 Ölçekli Ağaç Rölöveli Hâlihazır Haritalarının hazırlanmasıhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...