İHALELER

6. Bölge Müd. Antalya Şube Müd. ihale ilanı...

02 Haziran 2017

Yaban Hayatı Eğitim Ve Tanıtım Merkezinin Mimari Projesi Doğrultusunda Uygulama Projeleri İle Mahal Listeleri, Metrajlar, Keşif Evrakları, Pursantaj Tabloları, Özel - Genel Teknik Şartnamelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...