İHALELER

SEYHAN, CEYHAN VE ASİ HAVZALARI KURAKLIK YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI PROJESİ İLANI

31 Mart 2017
Seyhan, Ceyhan ve Asi Havzaları Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir ihale metni için tıklayınız...