İHALELER

DKMP 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğümüz İhale ilanı

15 Mart 2017
                                                                                                                             İ L A N
                                                                           ORMAN VE SU İŞLERİ VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO BULUNDUĞU YER CİNSİ MARKASI SERİ NO MİKTARI (Adet) TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) İ H A L E
İLİ İLÇESİ YÖRESİ GÜNÜ SAATİ
1 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği LUMAR 28314 1 250,00 50,00 06.04.2017 10:00
2 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği ARMSAN 12A30122 1 300,00 60,00 06.04.2017 10:00
3 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği VERONA 03DK04531 1 400,00 80,00 06.04.2017 10:00
4 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği SARSIMAZ DK109317 1 250,00 50,00 06.04.2017 10:00
5 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği ÜSSAN 2600 1 100,00 20,00 06.04.2017 10:00
6 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği LEOPAR 7654 1 100,00 20,00 06.04.2017 10:00
7 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği VURSAN 961027 1 175,00 35,00 06.04.2017 10:00
8 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği SARSILMAZ DK64247 1 400,00 80,00 06.04.2017 10:00
9 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği ZİRVE ÜZÜMLÜ 12258 1 100,00 20,00 06.04.2017 10:00
10 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği ATA 98349 1 175,00 35,00 06.04.2017 10:00
11 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği PHENOMA CODO449 1 200,00 40,00 06.04.2017 10:00
12 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği SARSILMAZ T1102-03DK08474 1 250,00 50,00 06.04.2017 10:00
13 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği OSKAR 3576 1 110,00 22,00 06.04.2017 10:00
14 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği ÇİFSAN 29363 1 75,00 15,00 06.04.2017 10:00
15 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği VURSAN 95-2462 1 150,00 30,00 06.04.2017 10:00
16 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği YILDIZ SİLAH SANAYİ 19049 1 140,00 28,00 06.04.2017 10:00
17 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği BLACK MAGİC SA.50192 1 850,00 170,00 06.04.2017 10:00
18 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği ATA ARMS 12/02663 1 400,00 80,00 06.04.2017 10:00
19 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği ATA ARMS 11/01267 1 475,00 95,00 06.04.2017 10:00
20 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği ATA ARMS 10/11789 1 475,00 95,00 06.04.2017 10:00
21 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği VURSAN 96,11059 1 200,00 40,00 06.04.2017 10:00
22 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği BLACK MAGİC SA.43735 1 450,00 90,00 06.04.2017 10:00
23 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği BLACK MAGİC SA.39816 1 450,00 90,00 06.04.2017 10:00
24 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği VERONA T1102-03DK04281 1 250,00 50,00 06.04.2017 10:00
25 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği ATA 981959 1 250,00 50,00 06.04.2017 10:00
26 BURDUR MERKEZ Orm.ve Su İşleri VI.Bölge Müd. Burdur Şb Md. Y.Otomatik av tüfeği ÜS-SAN 18850 1 100,00 20,00 06.04.2017 10:00
1- Orman ve Su İşleri VI.Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 06 NİSAN 2017 tarihinde Saat 10:00 da Burdur Orman ve Su İşleri VI.Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda satışları yapılacaktır.
2- Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler "yivsiz tüfek satın alma belgesi" ni vermek zorundadır. Katılımcılar ayrıca ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektuplarını ( geçici teminat makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısını da ) , ihale şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır.
3- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Orman ve Su İşleri VI.Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak alınabilir.
4- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
5- Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile %20 oranında geçici teminat alınacaktır.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestdir.
7-İhale Yeri : Orman ve Su İşleri VI.Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ( Bahçelievler Mah.Stadyum Cad. No:1 ) BURDUR