İHALELER

Av Kılavuzluğu Eğitimi

02 Kasım 2016
                                                                             T.C.ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
                                                                                                             XIII. Bölge Müdürlüğü
Sayı: 99166619-465-210389                                                                                                                                                                                     24.10.2016
Konu: Av Kulavuzluğu Eğitimi
                                                                                                                  

                                                                      DAĞITIMLI


                                                İlgi :Erzincan Şube Müdürlüğü'nün 19.10.2016 tarihli ve 32133487-465.99-208024 sayılı yazısı                   

 

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Erzincan Şube Müdürlüğünce 23-24 Kasım 2016 tarihinde "Av Kılavuzluğu" semineri düzenlenecektir."Av Kılavuzlarının Seçimi, Çalışma ve Görev Almalarıyla İlgili Talimat'" ın 5.Maddesinin 2. bendi gereğince, seminer ilanının Genel Müdürlüğümüz ve Bölge  Müdürlüğümüz web sayfalarından duyurulması hususunda;

Gereğini arz ve rica ederim.


                                                                                                                                                                                                               Ahmet AKKİPRİK
                                                                                                                                                                                                                  Bölge MüdürüEKLER :
1-İlgi Yazı ve Eki

DAĞITIM :
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü


Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?d=fFcGAdres : Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Kombina Caddesi Orman Bölge
Müdürlüğü KampüsüYakutiye/Erzurum                                                                                                          Ayrıntılı Bilgi : Osman KARACA Büro Görevlisi
Telefon : 442 233 68 22-1116                                                                                                                             Faks : 442 235 24 33
e-posta : osmankaraca@ormansu.gov.tr                                                                                                         Elektronik Ağ: http://bolge13.ormansu.gov.tr