İHALELER

XII. Bölge Müd. Gümüşhane ili Sınırları içerisinde Güdük iğnelik Tür Eylem Planı Hazırlanması işi...

13 Temmuz 2016
Gümüşhane İli Sınırları İçerisinde GÜDÜK İĞNELİK Tür Eylem Planı Hazırlanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...