İHALELER

Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Danışmanlık Hizmeti İşi

22 Haziran 2016
Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesidanışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermeküzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesisonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesindebelirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklifvermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 incibölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulüile ihale edilecektir.
İlan metnine ulaşmak için tıklayınız...