İHALELER

II. Bölge Müd. Bilecik Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkında Bulunan Tesislerimizin İşletmeciliği işi...

15 Haziran 2016
Şube Müdürlüğümüz Harmankaya Kanyonu TabiatParkında bulunan, aşağıda belirtilen tesislerimizin İşletmeciliği işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi veDöner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca“Kapalı Teklif ” usulü ile yapılacaktır. İhalede ayrıca 5577 sayılı kanunhükümleri uygulanacaktır. 
İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...