İHALELER

Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Danışmanlık Hizmeti işi

14 Haziran 2016

Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi danışmanlıkhizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere önyeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucuyeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilenkriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davetedilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alanhükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihaleedilecektir.

 

İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...