İHALELER

Batı Akdeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Danışmanlık Hizmeti işi

14 Haziran 2016
Batı Akdeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesidanışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermeküzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesisonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesindebelirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklifvermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 incibölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulüile ihale edilecektir.
İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...