İHALELER

Batı Akdeniz ve Burdur Havzaları Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi danışmanlık hizmeti işi...

08 Haziran 2016

Batı Akdeniz ve Burdur Havzaları Taşkın Yönetim Planının HazırlanmasıProjesi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklifvermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlikdeğerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlikşartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeyealınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılıKanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli isteklilerarasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...