İHALELER

1 Adet Doğu Akdeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Danışmanlık Hizmet Alım İşi...

09 Mayıs 2016

1 Adet Doğu Akdeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması ProjesiDanışmanlık Hizmet Alım İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeyesahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir.Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından önyeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısalisteye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belliistekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...