İHALELER

XII. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Karşıyaka Tabiat Parkı Sınırları İçinde Yapı ve Tesis Alan Düzenleme İşi...

10 Mart 2016

Orman ve Su İşleriBakanlığı 12.Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarından olanKarşıyakaTabiat  Parkı sınırları içerisinde OnaylıGelişme Planında tanımlanan Teleferik ile Özel Hükümler başlığı altındabelirtilen yapı ve tesisler ile alan düzenlemelerinin yapılarak İşletilmesiişi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ve Döner SermayeliKuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/amaddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile yapılacaktır.

 

 

İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...