İHALELER

Gümüşhane İli Döner Sermaye İşletmesi 4 Adet Personel Çalıştırma Hizmet Alım İşi

17 Şubat 2016

4 adet Teknik Personel Çalıştırma HizmetAlımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göreaçık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılıbilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...