İHALELER

II. Bölge Müd. Uludağ Milli Parkında bulunan, aşağıda belirtilen tesislerimizin İşletmeciliği işi

15 Aralık 2015

Müdürlüğümüz Uludağ Milli Parkında bulunan, aşağıda belirtilen tesislerimizin İşletmeciliği işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca “Kapalı Teklif ” usulü ile yapılacaktır. İhalede ayrıca 5577 sayılı kanun hükümleri uygulanacaktır.

İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...