İHALELER

I. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müd. Avcıkoru Tabiat Parkının İşletmecilik İşi

15 Aralık 2015

Orman ve Su İşleri Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğümüze bağlı Avcıkoru Tabiat parkının İşletmecilik İhalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca “Kapalı Teklif” usulü ile yapılacaktır.

İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...