İHALELER

II. Bölge Müdürlüğü Uludağ Milli Parkında Bulunan Tesislerimizin İşletmeciliği işi

18 Kasım 2015

Müdürlüğümüz Uludağ Milli Parkındabulunan, aşağıda belirtilen tesislerimizin İşletmeciliği işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesive Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca“Kapalı Teklif ” usulü ile yapılacaktır. İhalede ayrıca 5577 sayılı kanunhükümleri uygulanacaktır. 

1-İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...

 

2-İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...