İHALELER

XII. Bölge Müd. Rize Kaçkar Dağları Milli Parkında Sürdürülebilir Turizm Projesi Yapım İşi

27 Ekim 2015

Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB MaliProgramları Daire Başkanlığı (MoSIT/DoEUFP); Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı(IPA) altındaki Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında“Kaçkar Dağları Milli Parkında Sürdürülebilir Turizm Projesi Yapım İşi” içinihaleye çıkmıştır. İhale konusu iş aşağıdaki yapım ve renovasyon işleriniiçermektedir.

İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...