İHALELER

VI. Bölge Müd. Burdur İli Gölcük Tabiat Parkı Büyük Kır Gazinosu Tefriş Malzemesi Alımı ve Montajı alımı

27 Ekim 2015
Gölcük Tabiat Parkı Büyük Kır Gazinosu Tefriş MalzemesiAlımı ve Montajı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncumaddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkinayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...