İHALELER

XII. Bölge Md. Trabzon Şb. Müd. Maçka Altındere Alabalık Üretim ve Yetiştirme İstasyonunda Tadilat yapım işi

12 Ekim 2015

Maçka AltındereAlabalık Üretim ve Yetiştirme İstasyonunda Tadilat yapım işi 4734 sayılı Kamu İhaleKanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır. 

İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...