İHALELER

X. Bölge Müd. 5000 adet Mama ve Su Kabı (2x500 ml) alımı

17 Eylül 2015

5000 adet Mama ve SuKabı (2x500 ml) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göreaçık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgileraşağıda yer almaktadır:

İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...