İHALELER

VI. Bölge Md. Antalya Küçükçaltıcak Günübirlik Kullanım Alanına ait 1/1000 İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun hazırlanması işi

19 Ağustos 2015

Küçükçaltıcak Günübirlik Kullanım Alanına ait 1/1000 İmarPlanına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun hazırlanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göreaçık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılıbilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...