İHALELER

12. Böl. Müd. Gümüşhane Şb. Müd. Limni Gölü Tabiat Parkı Yol Düzenleme, Peyzaj ve Otopark iGenişletilmesi İşi

11 Ağustos 2015

Limni Gölü Tabiat Parkı Yol Düzenleme, Peyzaj ve Otopark genişletilmesi işi yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...