İHALELER

1 Adet Ceyhan Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi danışmanlık hizmeti alımı Zeyilname

11 Ağustos 2015

03.08.2015 tarih ve 2908 sayılı Elektronik Kamu İhale Bülteninde ilanı yapılan, 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında 21.08.2015 günü ihale edilecek olan 2015/97075 ihale kayıt numaralı “1 Adet Ceyhan Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi danışmanlık hizmeti alımı” ile ilgili olarak ihale dokümanlarının aşağıda yer alan  maddelerinin ilgili kısımlarında gerek duyulan değişiklikler sebebiyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 29. madde hükmü uyarınca zeyil name düzenlenmiş olup, adaylarca tekliflerin hazırlanabilmesi için ihale 04/09/2015 günü saat 14:30’a ertelenmiştir.

Zeyil name metni için tıklayınız...