İHALELER

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1 adet Susurluk Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık işi

31 Temmuz 2015

1 adet Susurluk Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...