İHALELER

II. Bölge Müd. Bursa Uludağ Milli Parkı ihalesi

31 Temmuz 2015

Müdürlüğümüz Uludağ Milli Parkında bulunan, aşağıda belirtilen tesisimizin İşletmeciliği işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca“Kapalı Teklif ” usulü ile yapılacaktır. İhalede ayrıca 5577 sayılı kanun hükümleri uygulanacaktır. 

İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...