İHALELER

Trabzon Şb. Müd. Maçka Altındere Alabalık Üretme ve Yetiştirme İstasyonu Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

20 Temmuz 2015
Maçka Altın dere Alabalık Üretme ve Yetiştirme İstasyonu çevre düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale metnine ulaşmak için tıklayınız...