DUYURULAR

Ergene‘de Marmara Derin Deniz Desarj Sisteminin Değerlendirilmesi Toplantısı Ve Arazi Çalışması Gerçekleştirildi

06 Eylül 2018

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında, açıklanan 15 eylemin uygulamalarını takip etmek maksadıyla Sayın Genel Müdürümüz Bilal DİKMEN, Gn. Md. Yrd. Dr. Yakup KARAASLAN ve Uzman Güney CAN tarafından 2 Eylül 2018 tarihinde havzada bir takım saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

 

Çerkezköy Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Ziyareti

 

Marmara Derin Deniz Deşarj Sistemi Projesi kapsamında; Kara Boru Hattı, Velimeşe OSB, Çerkezköy OSB, Ergene I, Ergene II OSB ve Muratlı OSB Atıksu Arıtma Tesisleri ile Çorlu, Çerkezköy ve Muratlı Evsel Atıksu Arıtma Tesislerine teknik ziyarette bulunularak, işletme ve inşaat aşamaları yerinde incelendi.

 

Karaboru Hattı İnşaat Sahası

 

 

 

Tekirdağ Valilik Ziyareti

 

Saha incelemelerinin ardından, 3 Eylül 2018 tarihinde Sn. Bakan Yrd. Akif ÖZKALDI Başkanlığında, Tekirdağ Valisi Mehmet CEYLAN, Tekirdağ Milletvekili Mustafa YEL, Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal DİKMEN, Su Yönetimi Genel Müdür Yrd. Dr. Yakup KARAASLAN, Tekirdağ Derin Deniz Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet CEYHAN, DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip ÖZDEN, Sanayi Bölgeleri Daire Başkanı Soner Erkek ile OSB yetkilileri ve mütteahitlerin katılımıyla Tekirdağ’da bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda açılış konuşmalarında Vali Mehmet CEYLAN toplantı kapsamında birlikte Ergene Havzası Eylem Planı çerçevesinde devam eden çalışmalarda gelinen son durumun değerlendirileceğini, 15 maddelik eylem planının genel olarak tamamlandığını, devam eden işlerin mevcut durumunun ortaya konacağını belirtti.

 

Ergene Havza Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı

 

Bakan Yardımcımız Sayın ÖZKALDI ise yaptığı değerlendirmede, Trakya'nın en önemli çevre sorunlarının başında gelen Ergene Nehri'nin kirliliğini önleyecek olan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde başlatılan çalışmaların devam ettiğini, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı içerisinde yer alan atık suların ileri mertebede arıtılarak Marmara Denizi'ne deşarjını sağlayacak sistemin 'Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı' kapsamına alındığını belirtti. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı uzun bir süreç olduğunu, 2003 yılından beri değişik isimler adı altında Ergene Havzası'nın koruma eylem planının yürütüldüğünü ifade etti. Hükümetin 100 günlük eylem planı içerisine doğu hattını ve derin deşarj hattının dahil edildiğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakından takip etmekte olduğu projeyi hayata geçirmek maksadıyla toplantının gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ergene'de gerçekleştirilen çalışmalarda sona gelindiği dile getiren Sn. ÖZKALDI; dere yataklarının temizlenmesi, belediye evsel atık su tesislerinin inşası, Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması, erozyon ile mücadele çalışmaları, Ergene'de planlı döneme geçilmesi, Ergene'ne Nehri'nin gerçek zamanlı izlenmesi, taşkın erken uyarı sisteminin devreye alınması gibi eylemlerin gerçekleştirildiğini belirtti. Sanayi eyleminin en önemli ayağı olan Organize Sanayi Bölgeleri için müşterek ileri atık su arıtma tesislerinin inşa edilmesi ve Marmara Derin Deniz Deşarj Sistemi ile kıyıdan yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıkta Marmara Denizinin yaklaşık 47,5 metre derinliğine deşarj sağlanacağını; böylece sadece 4 su kütlesi hariç, bütün su kütlelerinde sulama suyu kalitesinin sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

 

Derin Deniz Deşarj Hattı Şantiyesi

 

Toplantının ardından Bakan Yardımcımız Sn. ÖZKALDI ve yetkililer, Ergene Derin Deniz Deşarj Şantiyesine ziyaret gerçekleştirerek çalışmaları yerinde inceledi.