DUYURULAR

2. Ulusal Heyelan Sempozyumuna Davet

24 Mayıs 2018

Mayıs 24, 2018

Özellikle son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neticesi olarak meydana gelen sel ve heyelanlarda can ve mal kayıpları önemli boyutlara ulaşmıştır. Heyelanlar, depremlerden sonra en fazla tahribata neden olan zararlar arasındadır. Heyelanlar özellikle yerleşim yerlerine, kara ve demir yollarına, tarım arazilerine zarar vermekte can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. 
Bu minvalde, Bakanlığımızca (Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü)  27-29 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenmiş olan Ulusal Heyelan Sempozyumunun 2.si Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Sn.Recep AKDAĞ ve Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Sn. Veysel Eroğlu’ nun himayelerinde 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Başbakanlık ( AFAD Başkanlığı)  ile  Ankara’da  gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda mesul kurum ve kuruluşlarımızın ile akademisyenler bir araya getirilerek   heyelan, sel ve taşkın afetlerine yönelik yapılmış olan çalışmalar ortaya konulacak, afet öncesi, anı ve sonrası için alınacak tedbirler, teknik gelişmeler, uygulamadaki aksaklıklar, idari, teknik, hukuki sorunlar ve mevzuat konuları  tartışılarak, etkin mücadele için yapılması gerekenler ortaya konulacaktır.
 2. Ulusal Heyelan Sempozyumuna (HEYSEMP-2018), değerli katılım ve katkılarınız bize güç katacaktır. Sempozyum  hakkında daha geniş bilgilere  https://heysemp2018.afad.gov.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.