DUYURULAR

Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

02 Mayıs 2018

29 Aralık 2014 tarihinde başlayan ve Avrupa Birliği malî desteği ile yürütülen "Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi"nin kapanış toplantısı, 25 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Söz konusu proje ile Konya, Susurluk, Büyük Menderes ve Meriç Ergene Havzalarında Havza Koruma Eylem Planlarının 2000/60/AT sayılı Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve diğer kardeş direktiflerle uyumlu şekilde Nehir Havza Yönetim Planlarına dönüştürülmesi çalışması gerçekleştirildi ve bu süreçte millî kapasitenin arttırılması sağlandı.

4 pilot havzada hazırlanan Nehir Havza Yönetim Planlarıyla havza bir bütün olarak ele alındı ve su yönetimini etkileyen bütün unsurlar değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda havzalarda yer alan su kaynaklarının çevresel hedeflere ulaşması maksadıyla toplamda 1.700 adet tedbir geliştirildi. Söz konusu tedbirlerin maliyeti toplam 9,47 milyar olarak belirlendi ve tedbirlerden uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlar ortaya konuldu.

 

Anılan projenin kapanış toplantısına Orman ve Su İşleri Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Dr. Bülent SELEK, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Sayın M. Selim USLU, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi ve İspanya Büyükelçiliği temsilcisi başta olmak üzere; kamu kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarından ve havzalarda bulunan kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 220 kişi tarafından katılım sağlandı.

 

Orman ve Su İşleri Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasında; söz konusu proje sayesinde, havza bazında bütüncül yönetim anlayışı ile su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımının sağlanması açısından önemli bir adım atıldığı ifade edildi. Sayın ÖZKALDI, proje çıktılarının uygulanmasında tüm kurumların sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından projeye ilişkin teknik sunumlar gerçekleştirilerek katılımcılara proje sonuçlarına ilişkin bilgiler verildi.

Proje tanıtım filmine ulaşmak için tıklayınız.