DUYURULAR

Havza Yönetimi Merkez Kurulu 2018 Yılı 1.Toplantısı Gerçekleştirildi.

13 Nisan 2018

20.05.2015 tarih ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile teşkil edilen Havza Yönetimi Merkez Kurulu 2018 yılı ilk toplantısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI’nın başkanlığında 11 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.Kurul Toplantısına, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, İlbank A.Ş. ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan üst düzey temsilciler katılım sağladı.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI açılış konuşmasında, “Başta su kaynakları olmak üzere tüm doğal kaynakların havza bazında bütüncül yönetiminin, özellikle ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması ve çevrenin korunması açısından büyük önem arz ettiğini, ülkemizin su kaynaklarının havza bazında yönetilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşların sıkı bir işbirliği içerisinde koordineli çalışması gerektiğini” vurgulayarak  23 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Havza Yönetimi Merkez Kurulu Toplantısında alınan kararlara ilişkin olarak kaydedilen gelişmeler konusunda Kurul üyelerini bilgilendirdi.

Akabinde, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Dr. Bülent SELEK yaptığı sunumda, havza yönetim heyetleri ve il su yönetim kurullarının işleyişi ile havza koruma eylem planlarının uygulanmasında güncel durum, havzalardaki mevcut su kalitesi durumu ve Havza Yönetim Heyetleri’nin 2017 yılında gerçekleştirdikleri toplantılarda Kurul’a iletilmesini talep ettikleri hususlar hakkında Kurul Üyelerini bilgilendirdi.
Ayrıca toplantıda, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bilal DİKMEN Ulusal Su Bilgi Sistemi kapsamında yürütülen çalışmalar, kurum ve kuruluşlardan veri temini konusunda kaydedilen ilerlemeler ve yaşanan sorunlar konulu bir sunum gerçekleştirdi.Toplantıda; 2017 yılında gerçekleştirilen 157 İl su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ve 37 Havza Yönetim Heyeti toplantısında Havza Korum Eylem Planı uygulamalarının takibi ve 25 havzanın su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik olarak Kurul’a iletilmesi talep edilen konular üzerinde tek tek görüşülmüş ve çözüme yönelik önemli kararlar alınmıştır.

Alınan kararların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun artırılması ve her kurumun sorumlu olduğu hususlarda gerekeni yapması ve bilgi paylaşımını artırması kararlaştırılmıştır.