DUYURULAR

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Bakanlığımıza Atananlardan İstenilen Belgeler...

02 Şubat 2018

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığımıza tertibi yapılan adaylardan istenilen belgeler ve doldurulması gereken formlar aşağıda sıralanmıştır.

Adayların adlarına yapılacak tebligatı beklemeksizin Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Beştepe-Yenimahalle/ ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına istenilen evraklarla birlikte 16.02.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar bizzat başvurmaları gerekmektedir.


İstenilen Belgeler
Yerleştirmesi Yapılanların Listesi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
Atama Başvuru Formu
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi