DUYURULAR

ÇEM Genel Müdürümüz “Türkiye’den Afrika’ya Köprüler” Projesi Hazırlık Toplantısı İçin Fildişi Sahili’nde Temaslarda Bulundu...

31 Ekim 2017

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü M. Mustafa Gözükara başkanlığındaki bir heyet, FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı (FTFP) kapsamında üç Afrika ülkesinde (Sudan, Eritre ve Moritanya) gerçekleştirilecek “Türkiye’den Afrika’ya Köprüler” Projesinin nihai hâle getirilmesi için proje paydaşları ve FAO temsilcileriyle istişarelerde bulunulmak amacıyla 27-28 Ekim 2017 tarihlerinde Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrine bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyette OGM Daire Başkanı İbrahim Yüzer ile AB-DİD Tercümanı Serdar Yılmaz’da yer aldı.

Ziyaretin ilk gününde heyetler arası ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Heyet üyeleri, Fildişi Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Orman Genel Müdür Yardımcısı Ehoussou Niamzou Baptiste’i makamında ziyaret etti. Yapılan nezaket ziyaretine Fildişi tarafından Kadastro ve Planlama Daire Başkanları da iştirak etti. Ziyaret esnasında Bakanlığımızın teşkilat yapısı ve heyetimizin Fildişi’nde bulunma maksadına ilişkin bilgiler verildi. Bakanlığımız faaliyetleri tanıtılarak, faaliyetlerimizi anlatan İngilizce ve Fransızca broşür ve dokümanlar takdim edildi. Bakanlığımızca düzenlenen uluslararası eğitimlere Fildişi Sahili’nden uzmanların da geldiğinden bahisle, önümüzdeki yıllarda düzenlenecek eğitimlerde de Fildişili uzmanlarını eğitim için ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyulacağı ifade edilerek ayrıca iki ülke arasında çalışma konularımızla ilgili hususlarda iş birliklerine hazır olunduğu heyet üyelerince ifade edildi.

Fildişi Sahili Orman Genel Müdürlüğü yetkilisi de yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek,  yapılacak iş birlikleri ve Türkiye’de uzmanlarının eğitim almalarına ilişkin tekliflerini resmî kanallardan bildireceklerini ifade ederek, teşkilatlarının yapısı ve ülkelerinde çölleşme ve ormancılık faaliyetleri hakkında genel bilgiler verdi.

Bir sonraki ziyaret Türkiye Cumhuriyeti’nin Fildişi Büyükelçisine gerçekleştirildi. Ülkemizin Fildişi Sahili Büyükelçisi Esra Demir makamında ziyaret edildi. Büyükelçiye Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun selamları iletilerek, heyetimizin ülkede bulunma gayesi ile Afrika’ya yönelik Bakanlığımız projeleri hakkında bilgi verilmiş ve Fildişi Sahili özelinde ve Afrika genelinde yapılabilecek faaliyetler ve mevcut durum hakkında Büyükelçi’den bilgi alındı. Türk Heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi, yapılacak bütün çalışmalara destek vermekten onur duyacaklarını belirtti.

Afrika Kalkınma Bankası yerleşkesinde gerçekleştirilen Pan-Afrika Ajansı Teknik ve Mali Ortaklar Yuvarlak Masa Toplantısına Hazırlık Çalıştayı kapsamında, Pan-Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı Başkanı Prof. Dr. Abdoulaye Dıa ve beraberinde heyetle bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede FAO ortaklığında Afrika ülkelerine yönelik “Köprüler” projesi hakkında bilgi verilerek Ajans ile Bakanlığımızın ikili ilişkileri üzerinde duruldu.

Prof. Dr. Abdoulaye Dia ise kendisinin ülkemize yaptığı ziyaret esnasında görme imkânı bulduğu entegre havza yönetiminin benzerlerinin Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı üye ülkelerinde de uygulanmasını talep etti. Geçtiğimiz aylarda ülkemize yaptıkları ziyaret akabinde göndermiş oldukları “Eylem Planı”na ilişkin Türkiye’nin desteklerini beklediklerini de ifade etti.

Heyetimiz tarafından, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından  Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak işbirliği konularının bizatihi takip edildiğini ve kademeli olarak farklı projeler kapsamında Ajansa üye ülkelere destek verilmeye devam edileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) temsilcisi Kurak Alanlar Uzmanı Nora Berrahmouni ile bir toplantı gerçekleştirilerek bir sonraki gün ülke temsilcileri ile yapılacak görüşme öncesi gelinen son durum ve projenin idari, mali, yönetimsel hususlarına ilişkin Bakanlığımızın yaklaşımı kendisine aktarıldı.

Ayrıca FTFP projesini takip etmek üzere Nora Berrahmouni ile Roma’da birlikte çalışacağı personel konusu istişare edilmiş, UNCCD Global Mekanizma’da vazifelendirilen İbrahim Yamaç’ın mevcut vazifesinin yanı sıra bu projeyi de takip etmesinin uygun olacağı mütalaa edildi

Temasların ikinci gününde ilgili ülke temsilcileri ve FAO yetkililerinin iştirakiyle FAO’nun Fildişi Sahili’ndeki ülke ofisinde söz konusu projenin detaylarına ilişkin toplantı ve sunumlar yapıldı.

FAO’nun Fildişi Sahili’ndeki ülke ofisinde FAO Genel Merkez temsilcileri ile projenin uygulanacağı ülkelerin temsilcileri ve Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı temsilcilerinin iştirakiyle  “Köprüler” projesinde gelinen durum ve bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşüldü. 

Toplantıda, öncelikle heyet başkanı ÇEM Genel Müdürü Mustafa Gözükara tarafından bir konuşma yapılarak ülkemizin desteğine ve projeye yaklaşımına ilişkin bilgi verildi. Ardından FAO temsilcisi Nora Berrahmouni proje konsept notu ve projede gelinen son durum hakkında bir sunum gerçekleştirdi.   

Sudan temsilcisi ülkesinde tespit edilen 2 adet proje sahasının genel durumu ile projeden beklentilerini öne çıkaran bir sunum gerçekleştirdi.

Moritanya temsilcisi de tespit edilen proje sahası üzerinden projenin Moritanya’daki uygulanma durumunu ve Pan-Afrika Büyük Yeşil Duvara entegrasyonunu anlattı. 

Eritre’deki FAO Ofisi temsilcisi projenin Eritre’deki uygulanma durumunu, ilgili Bakanlığın taleplerini aktardı.

Toplantıda; projenin başarısı, sürdürülebilirliği, yaygınlaştırılması, gelişmelerin izlenebilmesi ve model olabilmesi için seçilecek proje sahalarının çok büyük olmaması gerektiği ve model uygulamaların yapılması ortak kanaatine varıldı.

Netice itibariyle, Kasım ayı içerisinde Nijer’de gerçekleştirilecek olan toplantıya; ilgili ülkenin uzmanları, FAO ve Bakanlığımız temsilcilerinin iştirakiyle projenin teknik detaylarının ve sahada uygulanma durumlarının ele alınması ve akabinde FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı kapsamında projeye onay verecek Yönlendirme Komitesi Toplantısı öncesinde proje konseptine son şeklinin verilmesi kararlaştırıldı.