DUYURULAR

Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planının Uygulanmasına İlişkin Eylem Planı Ve Bakanlık Genelgesi Yayınlandı

21 Eylül 2017

645 sayılı KHK ve Ulusal Havza Yönetim Stratejisi kapsamında 2016 yılında ülkemizde ilk defa hazırlanan “Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı”nın uygulanmasına yönelik hazırlanan Eylem Planı Genelgesi, Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından 14.09.2017 tarihinde imzalanmıştır.

Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı, sektörel alt havzalarda, su kaynakları kullanımının iklim değişikliğine uyumu, su kullanımından sağlanan faydaların taksimi, kurak dönem senaryoları, sektörlerin birbirine ve su kaynaklarına olan tesirleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Plan çerçevesinde çevresel, ekonomik, sosyal hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine esas teşkil eden stratejiler planlama yaklaşımları dikkate alınarak sektörel gelişim, değişim ve dağılıma göre içme-kullanma suyu sektörü, çevre sektörü (çevresel su ihtiyacı; balıkçılık ve su ürünleri, Akyatan ve Tuzla sulak alanları), tarım sektörü, sanayi sektörü ve enerji sektörü için 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2027, ve 2037 yıllarındaki tahsis edilmesi öngörülen su kaynakları miktarı belirlenmiştir. Ayrıca su tahsis miktarlarının oluşturduğu ekonomik değer tespit edilerek her bir sektör için su kalitesi değerlendirmeleri  yapılmıştır.

Su kaynaklarının havza esaslı yaklaşımlarla korunması ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak uygulanması, uygulama takibinin sağlanması maksadıyla hazırlanan “2017/6 sayılı Genelge” ve “ Eylem Planı” Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün web sitesinde kamuoyuna ve tüm paydaşların bilgisine sunulmaktadır.

Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Eylem Planı Genelgesi için tıklayınız

Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Eylem Planı için tıklayınız