DUYURULAR

OHAL Kapsamında Kamu Görevinden Çıkarılanların İtiraz Başvurularının Alınması...

14 Temmuz 2017

12.07.2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar kapsamından Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları olan Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli iken, kamu görevinden çıkarılanların itiraz başvuruları 17.07.2017 tarihinde başlayacaktır.

Başvurular https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/ adresinde yer alan elektronik ortamdaki Başvuru Formu doldurulmak ve başvuru formunun çıktısı imzalandıktan sonra form, dilekçe varsa ekleri ile birlikte şahsen veya kanuni temsilcisi (vekaleti ile birlikte) Valiliklere veya Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71Yenimahalle /ANKARA Bakanlığımız Merkez binasının 9. katında bulunan Personel Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.
Bilgi için telefon numarası : (0312) 207 55 38 - 55 39