DUYURULAR

Kuş Halkalama Temel Eğitim İlanı...

10 Temmuz 2017

Ülkemizde Kuş Halkalama çalışmalarının; bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılmasının sağlanması maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 07.09.2017 – 10.09.2017 tarihleri arasında ‘Kuş Halkalama Temel Eğitimi’ düzenlenecektir.

Eğitime 20 aday alınacaktır. Başvuru sayısının beklenenden fazla olması durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen öncelikler doğrultusunda değerlendirme yapılarak adaylar belirlenecektir.

  1. Daha önce kuş halkalama istasyonlarında çalışmış olmak ya da bir araştırma çerçevesinde kuş halkalamış olmak  (Halkalama istasyonu sorumlularından referans mektubu alıp bunu belgelemek ya da araştırma sırasında kuş halkaladığını belgelemek)
  2. Kuşlar üzerine yüksek lisans veya doktora yapmış ya da yapıyor olmak ve bunu belgelemek
  3. Mesleği dolayısıyla (hayvanat bahçesi vb.) kuşlar üzerinde çalışıyor olmak ve bunu belgelemek

Eğitime alınacak 20 adayın yanı sıra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü kadar personelini bu eğitime dâhil edebilecektir. Personel, başvuruyu resmi olarak (EBYS üzerinden) yapmak durumundadır.

10 adaydan daha az başvuru olması halinde eğitim Genel Müdürlükçe belirlenecek ileri bir tarihte düzenlenecektir.

07.09.2017 – 10.09.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘Kuş Halkalama Temel Eğitimi’ Samsun İli, Bafra İlçesinde gerçekleştirilecektir. Eğitim programı dâhilinde olan arazi çalışmaları Kızılırmak Deltasında yapılacaktır.

16.07.2017 tarihinde başlayacak olan başvurular, 07.08.2017 tarihinde saat 17:00’da sona erecektir. Eğitime katılım sağlayacak adaylar aşağıda istenilen belgeler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Eksik ve başvuru süresinden sonra belge gönderenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Kuş Halkalama Temel Eğitimi İçin Adaylardan İstenecek Belgeler:

  1. Kuş Halkalamaya ve konuyla ilgili arazi çalışmaları yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığına dair kişinin Sağlık Beyanı,
  2. TC Kimlik Numarasını da içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,
  3. Öğrenim belgesi veya çıkış belgesi,
  4. Özgeçmiş,
  5. 18 yaşından küçük adaylar için; velilerinin izin verdiğine dair imzalı belge.

NOT: Varsa; adayların Kuş halkama istasyonları sorumlularından alacakları referans mektubu veya mesleği dolayısıyla kuşlarla ilgili çalışmalar yaptığına dair belgeler başvuru evraklarına eklenebilir.

Daha önce Kuş Halkalama Temel Eğitimi sonucunda yapılan sınavda başarısız olan kişiler, bu eğitim sonunda yapılacak sınava katılabilirler. Sadece sınava katılmak isteyen kişiler başvuru yapmamaları halinde sınava katılamayacaktır.

İletişim: Beştepe Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:71 06560 Yenimahalle – Ankara

Ayrıntılı Bilgi: Ümit BOLAT (Orman ve Su İşleri Uzmanı)

Tel: 0(312) 207 57 12      E-Posta : ubolat@ormansu.gov.tr