DUYURULAR

Bakan Yardımcımız Sn. Harun TÜFEKCİ Başkanlığındaki Heyet İtalya'ya Teknik Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi...

24 Mayıs 2017

“Türkiye’deki İçme SuyuKaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında BakanYardımcımız Sayın Harun TÜFEKCİ’nin başkanlığındaki heyet ile İtalya’ya TeknikÇalışma Ziyareti gerçekleştirildi. Söz konusu ziyarete Orman ve Su İşleri BakanlığıSu Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Çevre veŞehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığıtemsilcilerinin yanı sıra MWH-Louis Berger–Tümaş Konsorsiyumu dâhil 16 temsilcitarafından katılım sağlanmıştır.

 

15 Mayıs – 19 Mayıs 2017tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma ziyareti kapsamında; İtalya’dakiiçme suyu yönetimi ve içme suyu arıtma tesislerinin işletilmesine ilişkin bilgive tecrübe paylaşımında bulunuldu. İtalya’nın Milano, Como, Cremona ve Ferrara bölgelerindeilgili kurum ve kuruluşlar ziyaretler edilerek içme suyu arıtma tesisleri yerindeincelendi.

 

Teknik ziyaret kapsamında, Bakan Yardımcımız Sayın Harun TÜFEKCİ başkanlığındaki heyet, T.C. Milano Başkonsolosu Sayın Hami AKSOY ile İtalya’daki su yönetimi hakkında genel bilgilerin aktarıldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

 

 

Lombardia eyaletinin suve atıksu yönetiminden sorumlu CAP Holding Grup Başkanı Alessandro RUSSO ileCAP Holding şirketinin faaliyetlerine yönelik görüşme gerçekleştirildi.

İçme suyu kaynağı olarak yeraltı suyu kullanılan CAP Holding Pozzuolo Martesana İçme Suyu Arıtma Tesisinde bulunan kum ve granüler aktif karbon filtreler ve ozonlama prosesi yerinde incelendi.

 

Proje yüklenicisi MWH Milano Ofisinde yapılan sunumlar ile İtalya’nın su yönetimi hakkında detaylı bilgi edinildi. Kaynaktan musluğa kadar içme suyu yönetimi konusunda İtalya’daki yasal ve kurumsal yapı incelendi.

 

Regione Lombardia Çevre, Enerji ve Sürdürülebilir Gelişim Genel Müdürlüğü Operasyon Müdürü Viviane LACON ile Regione Lombardia düzenleyici kuruluşunun kurumsal organizasyon, yapılanma ve operasyonları hakkında bilgiler alındı.

 

İtalya Elektrik, Gaz ve Su Düzenleme İdaresi-AEEGSI Ofisinde yapılansunumlar ile İtalya su sektörü düzenleyici yapısı, yönetim, mevcut tarifesisteminin oluşturulması ve su kalitesi hakkında detaylı bilgi edinildi. WAREG-AvrupaSu Düzenleyicileri Ağı ve Avrupa yönünden su yönetimi hakkında sunumlargerçekleştirildi.

Ham su kaynağını Comogölünden temin eden Como İçme Suyu Arıtma Tesisinde bulunan çöktürme, ozonlama,kum-granüler aktif karbon prosesleri yerinde incelendi ve içme suyu tesisinişletilmesi hakkında detaylı bilgi edinildi.

 

İçme suyu kaynağını 10adet kuyu suyundan temin eden Cremona İçme Suyu Arıtma Tesisinin hidrojensülfür, arsenik ve amonyak giderimi için havalandırma, biyolojik oksidasyon,koagülasyon, kum filtresi ve dezenfeksiyon ile arıtma uygulamaları yerindeincelendi.

 

 

İçme suyu kaynağının % 70’iniPo nehrinden ve % 30’unu yeraltı suyundan temin eden Hera İçme Suyu ArıtmaTesisindeki doğal çöktürme, lagün, klarifikasyon, ozonlama, granüler aktifkarbon filtreler ile arıtma yöntemleri yerinde incelendi.