DUYURULAR

“Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı Genelgesi” Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel EROĞLU tarafından 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü’nde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

06 Şubat 2017

Her geçen gün küresel iklim değişikliğinin etkisi giderek daha da fazla hissedilmeye başlanmış olup; zarar görebilmeleri nedeniyle, su kaynaklarının korunması ve doğru kullanımı büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle göllerin ve sulak alanların bütüncül bir şekilde koruma-kullanma dengesi gözetilerek muhafaza edilmesi maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda “Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı” hazırlanmıştır. Eylem Planı’nın mesul Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar tarafından hassasiyetle ve disiplinli bir şekilde uygulanmasının temini maksadıyla 2017/1 sayılı “Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı Genelgesi” 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü’nde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel EROĞLU tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Doğal göllerin su kütlesi ve havza sınırları esas alınarak hayata geçirileceği eylemler ile;

 1. Doğal göl ve sulak alanlarda meydana gelen su seviyesindeki düşüşlerin önlenmesi,
 2. Doğal göl ve sulak alanların ekolojik yapısının korunması,
 3. Doğal göl ve sulak alanların yeraltı sularını beslemedeki fonksiyonlarının devamlılığının sağlanması,
 4. Doğal göl ve sulak alanların mevcut kullanım maksatlarının sürekliliğinin temin edilmesi,
 5. Ekolojik çevrim ve kuş yollarının olumsuz yönde etkilenmesinin önlenmesi

  hedeflenmiştir.          

  Eylem Planı kapsamında yer alan eylem adımları aşağıdaki gibidir:

 1. Doğal Göllerin Envanterlerinin Çıkarılması,
 2. Doğal Göllerin Batimetrilerinin Belirlenmesi,
 3. Doğal Göllerin Su Bütçesinin Tespit Edilmesi,
 4. Baskı ve Etki Bileşenlerinin ve Kirletici Parametreler İçin Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi
 5. Doğal Göllerin İzlenmesi ve Su Kalitesinin Belirlenmesi,
 6. Doğal Göllerin Su Kalitesinin ve Miktarının İyileştirilmesi.

 

 • Eylem Planı kapsamında 25 havzada bulunan 303 adet göl ve sulak alanın çalışılması hedeflenmektedir.

langoz     
Acarlar Gölü Longoz Ormanı

Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı ve Genelgesine Ulaşmak İçin Aşağıdaki Linkleri Tıklayınız;

Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı Genelgesi

Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı