DUYURULAR

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin İkinci COP Büro Toplantısı Yapıldı

18 Ocak 2017

Çölleşmeyle Mücadele 12. Taraflar Konferansı Dönem Başkanlığı İkinci Oturumlararası COP Büro ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK)Toplantıları 12-13 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantının ilk günü COP Büronun resmioturumları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza DİNİZ başkanlığında UNCCD Genel Sekreteri Monique BARBUT, Çölleşme ve ErozyonlaMücadele Genel Müdürü Hanifi AVCI, Büyükelçi Melih ULUEREN 'in katılımları ile başlamıştır.İkinci günü kültürel ve teknik geziye ayrılmıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza DİNİZ konuşmalarında Sözleşmenin İcra Direktörü Madam Monique Barbut’a bugöreve yeniden seçildiği için tebrikleri dile getirmiştir. Konuşmalarında;"Arazi tahribatının dengelenmesi 15.3 sayılı altbaşlık olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hedefleri arasında yerini aldı ve bizler de geçtiğimiz yıl Ekim ayında Ankara’da düzenlenen en son Taraflar Konferansında ATD’yi Sözleşmenin uygulanmasının itici gücü olarak belirledik. Türkiye olarakATD ulusal raporunu hazırladık ve sunduk." diyerek ATD Hedeflerinde Türkiye 'nin rolünden bahsetmiştir. "Bilindiği gibi Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu himayelerinde Ankara COP12'de Ankara Girişimi adıyla bir inisiyatif başlatılmıştır. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin(BMÇMS) uygulanmasını güçlendirmek maksadıyla başlatılmıştır. Bu girişim,Türkiye’nin arazi yönetimine ilişkin geçmiş tecrübesine dayanan ve uygulamalarından çıkarılan dersleri dikkate alarak küresel kalkınma gündemine katkı sağlayacaktır." demiştir. Toplantıda COP Büro Dönem Başkanlığı olarak Türkiye himayesinde ki gündem ve 4-15 Eylül 2017 tarihlerinde Çin Ordos kentinde yapılacak COP13'a kadar ele alınacak konular üzerinde duruldu.COP 13 Gündemi de ele alındığı toplantıda ara gündem olarak Çin Heyetine Genel Müdürümüz Hanifi Avcı tecrübelerini aktarmıştır.  

 

COP Büro toplantısına Bakanlığımız heyeti yanısıra UNCD Heyeti ve Çin, Brezilya, Kolombiya, Ermenistan, Demokratik Kongo,Makedonya, İran, İtalya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Nijerya ülkelerinden COP Büro temsilcileri katıldı.