DUYURULAR

BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Parlamenterler Forumu Ön Hazırlık Toplantısı Yapıldı...

23 Kasım 2016

Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof.Dr. Veysel EROĞLU’nun başkanlığında 22 Kasım 2016’da Ankara’da Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin (BMÇMS) en önemli politik platformu olan Parlamenterler Forumu ön hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, Gümüşhane Milletvekili Cihan PEKTAŞ, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Karaman Milletvekili Recep KONUK, İstanbul Milletvekili Dr. Ravza KAVAKCI KAN, Kayseri Milletvekili Taner YILDIZ, Adana Milletvekili Fatma Güldemet SARI, İstanbul Milletvekili Volkan BOZKIR, Büyükelçi Melih ULUEREN, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) Müsteşarı Akif ÖZKALDI, OSİB Müsteşar Yardımcıları Ali Rıza DİNİZ, İbrahim ÇİFTÇİ, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi AVCI ve beraberindeki heyet katılım sağlamışlardır.

Bakanımız Prof.Dr. Veysel EROĞLU, çölleşme konusundaki Bakanlığımızın faaliyetleri ve ülkemizin BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı dönem başkanlığının yanı sıra Parlamenterler Forumu dönem başkanlığı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Türkiye’nin özellikle Afrika'ya yönelik faaliyetlerinin bölge için öneminin altını çizerek, 2015-2017 yıllarını kapsayan dönem başkanlığı dönemi kapsamında ülkemizin önemli adımlar attığını belirtti. 2015 yılında ev sahipliğimizde gerçekleşen 12. Taraflar Konferansı’nda (COP 12) başlatılan Ankara Girişimi ve Afrika’yı batıdan doğuya bir hat gibi kuşatan Büyük Yeşil Duvar Girişimi - Pan-Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı ile imzalanan Mutabakat Zaptı ile 11 Afrika ülkesine ve bu anlamda bölgeye tam destek vereceğini ifade etti. Bölgeye, ülkemizde geliştirilen ve kuraklığa toleranslı tür tohumlarıyla verilen destekleri hatırlatan Bakanımız, eğitimlerle de yüzlerce uzmanın ülkemizde yetiştirildiğini bildirdi.

Katılımcılara çölleşme ve çölleşme ile mücadele konusundaki ulusal çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdürümüz Hanifi AVCI, 1970lerde Afrika’da yaşanan felaketten sonra BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin oluşturulduğunu vurgulayarak, ülkemizin özellikle son yıllarda güçlenerek 1998 yılından bu yana Sözleşmenin güçlü bir üyesi olduğunu belirtti ve COP 12’de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmalarındaki “Vicdanların çölleştiği bir dünyada toprağın çölleşmesini önlemek mümkün değildir.“ ifadelerini hatırlattı. Türkiye’nin çölleşme risk durumunun tespit edildiğini ve özellikle iklim değişikliği ve kuraklığın önemli birer risk faktörü olarak karşımıza çıktığını bildirdi. Ulusal faaliyetlerini bir yandan gerçekleşirken, uluslararası alanda öncülük etme şuuruyla Türkiye’nin BMÇMS tarafından üye ülkelerin ulusal gönüllü hedeflerini belirlemeye davet edildiği “Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD)” hedefleri konusunda hazırladığı rapor ile diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini belirtti. Çölleşme konusunda verilen uluslararası eğitimlere değinerek, uzmanların teorik eğitimlerin yanı sıra yerinde iyi uygulamaları gördüklerini, çiftçilerle buluştuklarını ifade etti.BMÇMS COP 12 Parlamenterler Forumu Oturumlarına başkanlık eden İstanbul Milletvekili Dr. Ravza KAVAKCI KAN, Parlamenterler Forumu hakkında katılımcılara bilgi vererek tecrübelerini aktardı. Parlamenterler Forumu’nun BMÇMS kapsamında kurulan politik bir platform olduğunu maksadının, çölleşme/arazi bozulumu konularında parlamentoların farkındalığının ve arazi politikalarının etkinliğinin arttırılması olduğunu ifade etti. COP 12 Parlamenterler Forumu Deklarasyonu’nda arazi tahribatı/çölleşme ile mücadele gayesiyle ulusal meclisleri; çölleşme ile mücadelede sorumluluk almaya, finansal destek ve teşvikler sağlamaya, mülkiyet haklarını güvence altına alacak yasal düzenlemeler yapmaya davet edildiğini hatırlatarak Türkiye’nin 2015-2017 yıllarında üstlendiği dönem başkanlığı için hazırlanan eylem planını arz etti. Çölleşmeyle mücadelede parlamenterler arası işbirliğinin artırılmasında dönem başkanlığını iyi bir fırsat olarak değerlendiren Milletvekili, Türkiye’nin iyi uygulama örnekleri, Toprak Koruma Kanunu ve arazi mülkiyeti gibi mevzuat düzenlemeleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden Arazi Tahribatının Dengelenmesi Hedeflerine ulaşmada parlamenterlerin rolü, çölleşme, arazi tahribatı, kuraklıkla mücadelede parlamenterlerin farkındalığının artırılması hususlarının ülkemiz açısından Forum Başkanlığı döneminde öne çıkarılmasında fayda görüldüğünün altını çizdi.

Büyükelçi Melih ULUEREN, BMÇMS Parlamenterler Forumu açısından iki hususun öneminin altını çizerek, özellikle iklim değişikliğinde azaltım ve adaptasyon konularında parlamenterlerin araziyi bir karbon yutağı gibi görmelerini sağlama noktasında ve Afrika gibi parçalı arazi yapısı ve mülkiyet sorunları olan ülkeler için Türkiye’nin birçok ülkeye örnek teşkil edecek düzenlemelerinin aktarılmasının faydasına dikkatleri çekmiştir. Türkiye’nin Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği önemli atılımlara değinen Büyükelçi, ATD hedeflerinin ülkelerce ortaya koyulmasında Türkiye’nin öncü bir rol üstlendiğini belirtti.
Çölleşme konusunda böyle bir toplantı vesilesiyle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılardan 64. Hükümet bünyesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Adana Milletvekili Fatma Güldemet SARI, çölleşme meselesinin öneminin altını çizerek bir milletvekili olarak üzerine düşeni yapacaklarını ifade ettiler. 60, 61 ve 62.Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Kayseri Milletvekili Taner YILDIZ dünyada ekonominin küreselleştiğine yalnız politikaların ulusallaştığına vurgu yaparak ülkemizin BMÇMS’deki yerinin ve duruşunun belirlenmesinin oldukça mühim olduğunu, dönem başkanlığı süresince temel sorunları, çözüm yollarını ve gerçekleri açıkça ifade etmenin önemli olduğunu belirttiler.