DUYURULAR

Kurum İdari Kurulu Toplantısı 25.10.2016 tarihinde yapılmıştır.

27 Ekim 2016
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22 nci maddesi uyarınca teşkil edilen ‘‘Kurum İdari Kurulu Toplantısı’’ 25.10.2016 tarihinde yapılmıştır. Toplantıda görüş birliğine varılan konulara ilişkin toplantı tutanağı ilişiktedir

Ek: Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağı