DUYURULAR

NHYP Projesi kapsamında İspanya ve Portekiz’e Teknik Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi.

24 Ekim 2016

Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Avrupa Birliği Teknik Yardım Projesi Kapsamında Orman ve Su İşleri Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI’nın başkanlığındaki heyet ile İspanya ve Portekiz’e Teknik Çalışma Ziyareti gerçekleştirildi.


01


Bahse konu çalışma ziyareti kapsamında; Nehir Havzası Yönetim Planları’nın hazırlanması ve uygulanmasının yanında, korunan alanlar dâhil olmak üzere yerüstü ve yeraltı suyu izleme çalışmaları ve sınıraşan işbirliği hususlarına ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulmasına yönelik ilgili kurum/kuruluşlara teknik ziyaretler ve uygulamaların yerinde incelenmesini maksadıyla 10-15 Ekim 2016 tarihleri arasında İspanya’nın Madrid, Zamora, Vallodolid ve Toledo, Portekiz’in ise Lizbon şehirlerine teknik ziyaretler gerçekleştirildi.02

0304

05Heyet tarafından; İspanya’nın;

  •   Tarım, Gıda ve Çevre Bakanlığı,
  • Douro Nehir Havza İdaresi ve alt idari birimleri,
  •  Toro - Zamora Sulama Birliği,
  •  Tagus Nehir Havza İdaresi ve alt idari birimleri,
  • Jeoloji ve Madencilik Enstitüsü,

Portekiz’in ise;

  •   Tarım ve Kırsal Kalkınma Müdürlüğü
  •  Ulusal İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı (LNEC) Merkezi, Su kalitesi ve Hidrolik Laboratuvarı,


  İspanya - Portekiz Albuferia Anlaşması Komisyonu

ziyaret edilmiştir. Kurum ziyaretleri kapsamında detaylı bilgilendirme sunumları heyetimize aktarılmış, sunumların akabinde ise soru cevap bölümü yapılarak konulara dair detaylı bilgi edinilmiştir.06

07

08Ziyaret kapsamında ayrıca Sayın Müsteşarımız başkanlığındaki heyet tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliğine nezaket ziyareti gerçekleştirilerek Büyükelçimiz Sayın Öner ÖNHON’u teknik ziyaretin mahiyeti hakkında bilgilendirilmiştir.


09

  

Söz konusu ziyarete Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yanı sıra Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri dâhil 20 temsilci tarafından katılım sağlanmıştır.

İlaveten, İspanya’da yeraltı ve yerüstü suları hakkında çalışmaları ve gelişmeleri yayınlayan haber portalı “iagua”nın web sayfasında; Heyet tarafından İspanya Tagus Nehri İdaresine yapılan ziyaretlere ilişkin aşağıda bağlantısı verilen haber yayınlanmıştır;

http://www.iagua.es/noticias/espana-turquia/confederacion-hidrografica-tajo/16/10/14/turquia-visita-confederacion-tajo