DUYURULAR

Dünya Gıda Günü”nde, ÇEM Genel Müdürlüğü Yaptığı Çalışmalardan Ötürü Ödüle Layık Görüldü

19 Ekim 2016

Dünya Gıda Günü”nde, ÇEM Genel Müdürlüğü Yaptığı Çalışmalardan Ötürü Ödüle Layık Görüldü

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’müz Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Oteli'nde düzenlenen, "Dünya Gıda Günü" etkinliğinde yaptığı çalışmalardan ötürü ödüle layık görüldü. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) her yıl "Dünya Gıda Günü"nde, gıda güvenliği konusunda başarılı çalışmalara imza atan kurum ve kuruluşlara ödül vermekte.
FAO bu yıl ÇEM Genel Müdürlüğünün gıda güvenliği konusunda yaptığı çalışmaları ödüle layık gördü. Bu yıl ÇEM Genel Müdürlüğünün yanısıra Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi ile Karapınar Ziraat Odası da ödüle layık görüldü.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik “Dünya Gıda Günü”nde yapmış oldu konuşmada, yeryüzünde yaklaşık 2 milyar hektarlık alanın, küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, 1,5 milyardan fazla nüfusun bu tablodan etkilendiğini bildirdi. Ortalama küresel sıcaklığın 2015 yılında 0,6 santigrat derece arttığını ifade eden Çelik, deniz seviyesinin de 10-20 santimetre yükseldiğini bildirdi. Bu nedenle dünyanın bazı bölgelerinin sular altında kaldığını dile getiren Çelik, bazı kesimlerin ise su kıtlığı yaşadığını söyledi. Su kıtlığı yaşanılan bölgelerde, 2030 yılına kadar 700 milyon kişinin yurtlarından olacağının tahmin edildiğini aktaran Çelik, bu olumsuz gelişmelerden en çok tarımsal faaliyetlerin etkilendiğine dikkati çekti.
Çelik, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle, 20. yüzyılın başından bu yana tarımsal ürünlerdeki genetik çeşitliliğin yüzde 75'inin yok olduğunu söyledi. Bakan Çelik, tedbir alınmazsa kuraklık sebebiyle mahsullerden alınan verimin yüzde 10-25 düşeceğinin hesaplandığını anlattı.
Dünyada israf edilen gıdanın değerinin 1 trilyon doları aştığını dile getiren Çelik, dünyanın en zengin yüzde 20'lik diliminde yer alanların, üretilen toplam gıdanın yüzde 76'sını tükettiğine işaret etti.
Sulamada yaşanan sorunlara da değinen Bakan Çelik, bu alandaki sorunların toplulaştırma projesiyle çözülmesinin doğru olacağını söyledi. Çelik, yapılacak yasal düzenlemeyle sulama ve toplulaştırma problemlerinin giderileceğini belirtti. Vatandaşa sağlıklı, ekonomik gıda arzını kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çelik, gelişmiş ülkeleri de bu çabaya ortak olmaya davet etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yuriko Shoji de iklim değişikliğinin gıda güvenliğiyle ilişkisine dikkati çekti.
İklim değişikliği masaya yatırılmadan, açlık ve yoksulluğun sona erdirilemeyeceğini belirten Shoji, "Dünya nüfusunun 2050'de 9,6 milyara ulaşması bekleniyor. FAO, bu büyüyen nüfusu doyurabilmek için 2050'de tarımsal üretimin yüzde 60 artması gerektiğini tahmin ediyor. Öte yandan küresel sıcaklık yükselmesini 2 derecenin altında tutabilmek için emisyonların 2050'ye kadar yüzde 70 azalması bekleniyor. Bir başka deyişle, emisyonları azaltırken bugüne kadar görülmemiş bir gıda talebini karşılamak zorundayız." dedi.
TZOB Genel Başkanı Şemsi̇ Bayraktar da tarımdaki yapısal sorunların çözülmesi halinde sektörün Türkiye ekonomisine önemli katkı sunacağını belirterek, "Hedefimiz, Gayri Safi Milli Hasılaya 150 milyar dolarlık katkı sağlamak. Bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz. Eğer tarımımızı geliştirmek istiyorsak ve dünya ticaretinden gereken payı almak istiyorsak, verimliliği yakalamak zorundayız." diye konuştu.
İklim değişikliğinin etkilerinden çiftçilerin korunması ve desteklenmesi için gerçekçi ve kalıcı politikalar geliştirilmesi, küresel anlamda koordinasyon ve iş birliği sağlanması gerektiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:
"TZOB olarak, canlıların ormanlara bağlı olmadan yaşayamayacağı bilinciyle, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğine destek olmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple 2012 yılında ağaçlandırma seferberliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ile protokol imzaladık. Söz konusu protokol kapsamında bugüne kadar 972,3 dekarda 54 bin 780 fidanı toprakla buluşturduk. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin getirdiği şartlar daha da ağırlaşmadan, her yıl ülke çapında çok hızlı ve etkin bir ağaçlandırma kampanyası yürütmek zorundayız."
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Oteli'nde düzenlenen, "Dünya Gıda Günü" nde Genel Müdür Yardımcımız M.Mustafa GÖZÜKARA ÇEM Genel Müdürlüğü çalışmaları için verilen ödülü kabul etti. 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü gıda güvenliğinin teminatı olan çölleşmeyle mücadele ve arazi tahribatının dengelenmesi konularında birçok çalışma gerçekleştirmektedir. Toprağın korunması ve tabii kaynakların geliştirilmesi amacıyla; havza bütünlüğü esas alınarak, çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerini yapmak, uygulanmasını izlemek, bu faaliyetlere proje bazında destek sağlamak, bu iş ve işlemlerle ilgili politika ve stratejiler belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak, su havzalarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde planlama yapmak, politika ve stratejiler belirlemek, üniversiteler ve araştırma-geliştirme kuruluşlarıyla birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, eğitim, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, ÇEM Genel Müdürlüğü'nün başlıca görevlerini oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası eylem planları hazırlanmakta, örnek uygulamalar yapılmakta, ulusal-uluslararası eğitimler verilerek konu hakkında farkındalık oluşturulmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar şunlardır;
 Türkiye Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı
 Ulusal Havza Yönetim Stratejisi
 Erozyonla Mücadele Eylem Planı
 Sel ile Mücadele Eylem Planı
 Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı
 Maden Sahalarının Rehabilitasyonu Eylem Planı
 Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (HİDS)
 Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi
 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi
 Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin İyi Uygulamaların Tespiti Projesi
 Türkiye Toprak Organik Karbonu İzleme Projesi
 Entegre Havza Rehabilitasyon Projeleri
 Tarım Alanları Ağaçlandırma Projeleri (Rüzgar Perdeleri, Tarla ve Yol Kenarı Ağaçlandırmaları)
 Türkiye Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi (DEMİS)
 Türkiye Rüzgar Erozyonu Projesi
 Kuraklık ve Ekstrem Şartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti Projesi
 Tuzlu ve Alkali Alanlarda Kullanılabilecek Bazı Bitki Türlerinin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi
 Sel Kontrol Projeleri ile Çığ ve Heyelan Tehlike Haritaları
2015 yılının Ekim ayında Ankara’da Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (BMÇMS) 12. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapılmış olup, Taraflar Konferansı dönem başkanlığı (2016-2017) Türkiye’ye geçmiştir. 12.Taraflar Konferansı’nda gıda güvenliği konusunda en büyük sıkıntılarla yüzleşen Afrika ülkeleri de dahil ihtiyaç sahibi ülkelere projeler kapsamında arazi tahribatını önleyici çalışmalar yapmak üzere başlatılan Ankara Girişimi ile Sekretaryaya 5 milyon ABD dolar katkı sağlanmıştır. Ayrıca Türkiye BMÇMS tarafından başlatılan “Arazi Tahribatının Dengelenmesi” yaklaşımına pilot ve öncü ülke olarak katılmış, diğer ülkelerin de hedeflerini belirlemelerine katkı ve destek sağlamaktadır.