DUYURULAR

Nilüfer Çayı Alt Havzası, Uluabat Gölü ve Manyas Gölü Su Kalitesi Eylem Planları yürürlüğe girdi

27 Haziran 2016

Genel Müdürlüğümüzce, Bursa ili sınırları içerisinde yer alan Nilüfer Çayı ve Uluabat Gölü ile Balıkesir ili sınırları içerisinde yer alan Manyas Gölü’nde ortaya çıkan su kalitesi sorunlarının giderilmesi maksadıyla hazırlanan “Nilüfer Çayı Alt Havzası Su Kalitesi Eylem Planı”, “Uluabat Gölü Su Kalitesi Eylem Planı” ve “Manyas Gölü Su Kalitesi Eylem Planı”, 14.06.2016 tarihli ve 2016/3 sayılı Bakanlık Genelgesi ekinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Eylem Planları ile Genelge yazısı ektedir.

EKLER :