DUYURULAR

Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yeterlilik Sınavı

15 Ocak 2016

Bakanlığımızca Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yeterlilik Sınavı 15.02.2016 günü saat 14:00 – 15:30 saatleri arasında bakanlık binası 22. kat çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

Yeterlik sınavında bakanlığımızın hizmet birimleri ile ilgili genel sorular ve etik konularından sorular sorulacak olup, bu sorularının yanı sıra uzman yardımcılarının görev yaptıkları birimlerce belirlenen sorulara ilişkin konu başlıkları ile sınava katılmaya hak kazanan orman ve su işleri uzman yardımcılarına ait listeler aşağıdadır. 

ÇEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETERLİK SINAVI KONU BAŞLIKLARI

 • Çölleşme
 • Erozyon
 • Havza
 • Proje Yapımı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KONU BAŞLIKLARI

 • Bütçe
 • Kamu Zararı
 • Performans Programı
 • Yatırım ve İzleme
 • Risk Yönetimi
 • Kalite ve Süreç
 • Stratejik Plan
 • İdareyi Geliştirme
 • İstatistik
 • Resmi İstatistik
 • Eğitim
 • Arşiv ve Bilgi Edinme
 • 657 Sayılı Kanun
 • 5018 Sayılı Kanun

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONU BAŞLIKLARI

 • Havza Yönetimi
 • Su Kalitesi Yönetimi
 • İzleme ve Su Bilgi Sistemi
 • Taşkın ve Kuraklık Yönetimi
 • Su Hukuku

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KONU BAŞLIKLARI

 • Veri Taban ve Normalizasyon
 • S@L
 • C# ile Nesneye Yönelik Programlama
 • Çok Katmanlı Yazılım Mimarisi

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞLIKLARI

 • Tüm yönleri ile Av ve Avcılık
 •  Av Yönetimi
 • Av Mevzuatı
 • Av Turizmi
 • Avcılık Tarihi
 • Yaban Hayatı
 • Tür Koruma(Envanter ve İzleme Çalışmaları)
 • Biyolojik Çeşitlilik (Projeler, Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, İzleme ve Envanter)
 • Uluslararası Sözleşmeler
 • Korunan Alanlar
 • Yönetim Planları
 • Peyzaj Planlama
 • Doğa Koruma
 • Kamu ihale kanunu(İhale ve Satın alma iş ve İşlemleri)