TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI

2016

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TEMEL VAZİFEMİZ (MİSYONUMUZ)Sürdürülebilirlik esası istikametinde bütün canlıların hayat standartlarının yükseltilmesi gayesiyle; orman, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin korunması, geliştirilmesi ile güvenilir meteorolojik verilerin üretilmesidir.

UFKUMUZ (VİZYONUMUZ)Orman ve su kaynaklarını akılcı yöneten, tabiatı koruyan geliştiren ve itibarlı güçlü bir kurum olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZKüresel Sorumluluk - Hesap Verebilirlik - Sürdürülebilirlik - Güvenilirlik - Katılımcılık - Tarafsızlık - Bilimsellik - Güncellik - Şeffaflık - Verimlilik - Uzmanlık - Etkinlik - Kalite

Orman ve Su İşleri Bakanlığının kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Bakanlık Görevleri

  • Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar oluşturmak.
  • Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.
  • Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek.
  • Meteorolojik olayların izlenmesi ve bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik politika ve stratejiler belirlemek.
  • Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek.
  • Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TANITIM VİDEOSU